Jakie zmiany w e-sprawozdaniach w nadchodzącym roku?

Jakie zmiany w e sprawozdaniach w nadchodzacym roku

Jakie zmiany w e-sprawozdaniach w nadchodzącym roku?

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej obowiązują przedsiębiorców od dnia 1 października 2018 roku. Ich forma oraz zasady określone są w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Wciąż jednak wprowadzane są do niej zmiany. Od 2020 roku możemy spodziewać się rozszerzenia grona jednostek zobowiązanych do ich składania, jak również wprowadzenia nowego sposobu podpisywania sprawozdań.

Podpisywanie e-sprawozdań z użyciem dowodu osobistego

Zmiany w zakresie składania podpisów na elektronicznych sprawozdaniach finansowych zostaną wprowadzone wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku. Ta nowoczesna metoda sygnowania dokumentów będzie odbywała się z użyciem dowodu tożsamości. Dla porównania dotychczas przedsiębiorcy mieli dwie inne opcje potwierdzenia dokumentu. Pierwszą z nich było użycie płatnego podpisu kwalifikowanego, drugą skorzystanie z bezpłatnego profilu zaufanego.

Już niedługo elektroniczne sprawozdania finansowe będzie można podpisywać, używając dowodu cyfrowego. Będzie to dokument z dodatkową warstwą elektroniczną oraz chipem zawierającym dane informacyjne. Wyglądem przypomina zwykłe dowody osobiste. O jego wydanie można ubiegać się od marca tego roku.

Nowy elektroniczny dowód osobisty będzie umożliwiał wykonanie podpisu elektronicznego, mającego znaczenie podobne do podpisu kwalifikowanego. Aby w pełni korzystać z tego dokumentu, należy dokonać jego aktywacji w urzędzie gminy. Najlepiej wykonać to w momencie odbioru, ale nic nie stoi na przeszkodzie aktywowania dowodu w późniejszym terminie. Aktywacja wymaga ustawienia kodu PIN. Właściciel dowodu będzie także w posiadaniu indywidualnego kodu PUK niezbędnego w przypadku zagubienia lub zablokowania dostępu poprzez błędne wpisanie kodu PIN. Z biegiem czasu za pomocą dowodu elektronicznego możliwe będzie nie tylko podpisywanie e-sprawozdań finansowych. Czytnik ten umożliwi np. uwierzytelnienie danych oraz logowanie do portali internetowych o charakterze publicznym.

Ustrukturyzowana forma sprawozdań elektronicznych dla wszystkich przedsiębiorców

Wraz z początkiem 2010 roku w życie wejdzie także obowiązek tworzenia sprawozdań z wersji ustrukturyzowanej przez przedsiębiorców niewpisanych do KRS. Obecnie obowiązek ten ciążył jedynie na osobach składających sprawozdania do rejestru przedsiębiorców KRS. Od stycznia nowego roku pozostali przedsiębiorcy będący podatnikami CIT, zobowiązani będą składać sprawozdania w wersji ustrukturyzowanej.

Zmiana obejmie m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz związki zawodowe. Dotychczas, co prawda składały one sprawozdania, ale w dowolnej nieustrukturyzowanej formie elektronicznej, tj. pliku tekstowego lub graficznego.

Od momentu wejścia w życie zmian, sprawozdanie podatnika CIT będzie musiało mieć postać elektroniczną zgodną ze strukturą logiczną udostępnianą w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującej się na stronie Ministra Finansów. Druga zmiana dotyczy organu, do którego składane będą e-sprawozdania finansowe. Dotychczas był to naczelnik urzędu skarbowego. Po zmianie sprawozdania składane będą do Szefa Krajowej Organizacji Skarbowej. Dopiero on będzie przekazywał elektroniczne sprawozdania finansowe dalej. Otrzymają je naczelnicy urzędów skarbowych naczelnicy urzędów celno-skarbowych, minister właściwy ds. finansów publicznych oraz dyrektorzy izb administracji publicznej.

Wprowadzenie powyższych zmian w zakresie ustrukturyzowania wszystkich sprawozdań finansowych ma na celu wyrównanie obowiązków obciążających podatników CIT i PIT. Z kolei wprowadzenie możliwości podpisu sprawozdań z użyciem dowodu osobistego warunkowane jest planowanym zmniejszeniem poziomu biurokratyzacji oraz uproszczenia przepisów.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biura rachunkowe Warszawa

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *