Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradźwiękowa – zaawansowane szkolenie dla stomatologów

Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradzwiekowa zaawansowane szkolenie dla stomatologow

Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradźwiękowa – zaawansowane szkolenie dla stomatologów

Zaawansowane technologie pozwalają na powstawanie coraz bardziej skutecznych metod leczenia różnych chorób. Wspaniałym wynalazkiem okazała się technika piezochirurgii, która znacznie przyspiesza leczenie ortodontyczne, a także leczenie ubytków zębowych. Kuracja stosowana jest także w implantacji, podczas zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz przy ekstrakcji nieprawidłowo rosnących lub niewyrżniętych zębów.

W piezochirurgii wykorzystywane jest innowacyjne urządzenia do cięcia i opracowywania tkanki kostnej, które umożliwiają niezwykłą precyzję i zmniejszają ryzyko uszkodzeń komórek otaczających oraz zapewniają pacjentowi niemal całkowite bezpieczeństwo. Działanie tej technologii jest interakcją pomiędzy drganiem końcówki a komendą, która pochodzi z układu elektronicznego. Cała procedura jest zdecydowanie mniej traumatyczna dla pacjenta niż tradycyjne metody i poprawia gojenie, zmniejszając tym samym obrzęki pozabiegowe.

Metoda Piezocision

Metoda Piezocision, czyli inaczej zabieg dekortykacji przyzębia,  polega na wykonaniu wybiórczych nacięć wyrostków zębodołowych wzdłuż korzeni zębów przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych. Delikatne struktury tkanek miękkich pozostają nienaruszone, procesy samolecznicze zostają przyspieszone, a zęby przesuwają się znacznie szybciej na właściwe miejsca niż przy długotrwałym noszeniu aparatu ortodontycznego. Zabieg nie pozostawia prawie żadnych widocznych śladów, co stanowi jego kolejną zaletę. Pole zabiegowe jest prawie całkowicie wolne od krwi w trakcie zabiegu, co gwarantuje wygodę zarówno pacjentowi, jak też osobie, która czuwa nad przebiegiem kuracji. Ponadto chirurgia ultradźwiękowa jest prawie całkowicie bezbolesna.

Leczenie za pomocą fal ultradźwiękowych

Przynosi spektakularne efekty, ale wykorzystanie w praktyce stomatologicznej wszystkich możliwości, jakie daje chirurgia ultradźwiękowa możliwe jest po odpowiednim przeszkoleniu lekarza dentysty. W drugiej połowie roku, w dniu 11 października w warszawskim Centrum Szkoleniowym Dental Skills Institute odbędzie się premiera nowego kursu stomatologicznego – „Chirurgia ultradźwiękowa”. Tematyka intensywnych warsztatów polecana jest szczególnie lekarzom specjalizującym się w chirurgii stomatologicznej oraz stomatologom posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają również dentyści spotykający się w swojej praktyce z problemami natury okołoimplantacyjnej.

Zajęcia rozpoczną się od krótkiego omówienia teorii chirurgii ultradźwiękowej i jej klinicznego zastosowania. Chirurgia ultradźwiękowa, jak wynika z doświadczenia Profesora M. Wainwrighta, jest w porównaniu z instrumentami rotacyjnymi – mniej traumatyzująca dla tkanek i zmniejsza pozabiegowe dolegliwości bólowe u pacjentów.

Dla podkreślenia korzyści wynikających z wykorzystania ultradźwięków w chirurgii stomatologicznej prowadzący przedstawi podczas szkolenia zastosowanie chirurgii ultradźwiękowej w następujących procedurach: ekstrakcje, przeszczep bloczków kostnych, rozszczepianie wyrostka, wydłużanie korony klinicznej oraz techniki tunelowej. W kolejnej części warsztatów uczestnicy przećwiczą omówione procedury przy wykorzystaniu preparatów zwierzęcych.

Warto dodać, że prof. dr. Marcel Wainwright jest współtwórcą metody Intalift, czyli ultradźwiękowego minimalnie inwazyjnego poniesienia dna zatoki metodą zamkniętą, dlatego też w trakcie warsztatów przedstawi różnice w zastosowaniu tej metody w porównaniu do podniesienia dna zatoki metodą otwartą.

Kolejnym punktem szkolenia będzie kortykotomia, czyli zabieg chirurgiczny, który wspomaga leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych, powyżej 20 roku życia, u których został zakończony rozwój kostny. Prowadzący omówi tematykę kortykotomii w oparciu o wykorzystanie technologii piezochirurgii, która umożliwia precyzyjne cięcie tkanki kostnej dzięki działaniu drgań ultradźwiękowych. Jednodniowy warsztat zakończony będzie przećwiczeniem wszystkich omawianych metod przy użyciu preparatów zwierzęcych i modeli fantomowych.

Źródło: dsi-edu.com – szkolenia w stomatologii

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *