Czy ograniczyć dziecku czas korzystania z komputera i smartfona?

Czy ograniczyc dziecku czas korzystania z komputera i smartfona

Czy ograniczyć dziecku czas korzystania z komputera i smartfona?

Niedawno mówiło się głośno o wpisaniu uzależnienia od gier (komputerowych, mobilnych) na listę chorób przez Światową Organizację Zdrowia. Nieco wcześniej rozbrzmiewały głosy, że oto największe dobrodziejstwo naszego wieku – internet – jest nie tylko źródłem wiedzy, ale przede wszystkim silnie uzależniającym pochłaniaczem czasu. To, co w założeniach miało służyć za pomoc, na naszych oczach stało się drugim, wirtualnym światem: portale społecznościowe, serwisy informacyjne, filmy i gry… a to dopiero początek. W jaki sposób zachować orientację w tym rozległym świecie i chronić swoje dzieci przed uzależnieniem?

Co powinno wzbudzać niepokój?

Zwracajmy uwagę głównie na następujące symptomy: zwiększona absencja w szkole, pogorszenie wyników nauczania, unikanie rozmów na temat szkoły, kłamstwa, relatywizacja problemu („przecież każdy tak robi!”), pogorszenie relacji z rówieśnikami, niechęć do spędzania czasu ich towarzystwie. Najbardziej oczywiste i często ignorowane, to po prostu całodniowe zamykanie się dziecka w pokoju i spędzanie czasu przed komputerem. Dla wielu rodziców to wygodne, bo mogą zająć się swoimi sprawami.

Rozwaga i rygor

Nie należy wpadać w panikę i podążać w stronę skrajności – dziecko potrzebuje internetu. Nierzadko jest to podstawowy środek komunikowania się z grupą rówieśniczą. Jeśli pozbawimy dziecko dostępu do komunikacji z rówieśnikami, zostanie wykluczone. Wystrzegajmy się też agresywnych interwencji, np. zabierania smartfona czy laptopa itd. Zdaniem wielu specjalistów najbardziej praktycznym sposobem na kontrolowanie dostępu dziecka do internetu jest ustalenie przedziału czasowego, w którym może korzystać z urządzenia. Decyzja powinna zostać podjęta wspólnie na drodze otwartego dialogu i negocjacji – może być chociażby nagrodą za wcześniejsze odrobienie pracy domowej albo wywiązanie się z innych obowiązków. Dziecko, uświadomione wcześniej o złym wpływie na jego zdrowie wynikającym z nadmiernego korzystania z komputera albo smartfona, wspierane przez rodziców z czasem zrozumie, że internet nie jest całym jego życiem. Pomocne może być także wspólne spędzanie czasu i dodatkowe zajęcia.

Sprawy zaszły za daleko – co robić?

Podejrzewasz albo masz pewność, że twój syn albo córka nie mogą obejść się bez internetu, a na ekran telefonu spoglądają kilka razy na minutę? Nie lekceważ tych objawów. Takie sytuacje mogą wymagać konsultacji ze specjalistą. Warto udać się do poradni psychologicznej. Na początku możemy wybrać się tam bez dziecka, by omówić problem i ustalić przebieg dalszych spotkań. W przypadku pełnoletniego dziecka sprawa może być znacznie bardziej skomplikowana, bo najważniejsza jest jego własna wola i świadomość o wadze problemu.

Urządzenia mobilne i internet stały się nieodłączną częścią naszego życia. Warto jednak mieć świadomość zagrożeń, jakie stwarzają. Jeśli dziecko z powodu zbyt długiego przesiadywania przed komputerem czy smartfonem rezygnuje z dotychczasowych aktywności, unika realnych kontaktów ze znajomymi lub znacznie opuszcza się w nauce, prawdopodobnie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej poradni psychologicznej i podjąć stosowne kroki, które pozwolą dziecku racjonalnie korzystać z urządzeń elektronicznych i internetu.

Źródło: rodziceidzieci.com – psycholog Warszawa

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *