Wilgotnościomierz igłowy a bezigłowy – porównanie rozwiązań

Wilgotnosciomierz iglowy

Wilgotnościomierz igłowy a bezigłowy – porównanie rozwiązań

Rejestratory wilgotności, zwane również higrometrami lub po prostu wilgotnościomierzami, są urządzeniami pomiarowymi służącymi do wyznaczania wilgotności względnej lub bezwzględnej różnego rodzaju materiałów. Ich historia sięga XVIII wieku, kiedy to wynaleziono tzw. higrometry włosowe. Ich działanie opierało się na wydłużaniu i skracania długości włosa w zależności od panującej w otoczeniu wilgotności. Współcześnie najbardziej popularne są wilgotnościomierze elektroniczne – igłowe (pinowe) oraz bezigłowe (bezinwazyjne). Czym różnią się od siebie te dwa typy czujników? Jakie są ich wady i zalety? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w dalszej części naszego krótkiego artykułu poradnikowego.

Igłowy rejestrator wilgotności – zasada działania

Igłowy (pinowy) rejestrator wilgotności mierzy zależny od wilgotności opór elektryczny generowany pomiędzy dwoma igłami umieszczonymi w próbkowanym materiale (im większa wilgotność, tym niższy opór elektryczny). Co warte zaznaczenia, pomiar ma najczęściej charakter inwazyjny, gdyż konieczne jest podpowierzchniowe umieszczenie bolców pomiarowych. Niektóre urządzenia dopuszczają wprawdzie możliwość powierzchownego przyłożenia pinów, ale zazwyczaj wiąże się to z niższą dokładnością dokonywanego pomiaru.

Rejestratory igłowe są najczęściej skalibrowane pod pomiary wilgotności drewna. Nie oznacza to oczywiście, iż nie mogą służyć do oceny innych materiałów (np. betonu, gipsu, czy też płyt kartonowo-gipsowych). W tym miejscu warto zaznaczyć, że zakres pomiarowy urządzeń igłowych mieści się zazwyczaj w zakresie od 5 do 40% (dla drewna), co jest wystarczające przy większości zastosowań przemysłowych. Jeśli chodzi o główne zalety czujników igłowych, to można wśród nich wymienić możliwość dokładnej lokalizacji miejsc gromadzenia się wilgoci w materiale oraz oceny wilgotności na różnych poziomach. Najdokładniejszy pomiar głębokości można uzyskać przy pomocy czujników, których piny pomiarowe są zaizolowane i mają odsłonięte jedynie końce. Minusem higrometrów igłowych jest natomiast wspomniana wcześniej duża inwazyjność pomiaru.

Bezigłowy rejestrator wilgotności – specyfikacja

Bezigłowy (bezinwazyjny) rejestrator wilgotności mierzy zależną od wilgotności materiału impedancję elektryczną (im wilgotność jest wyższa, tym jest ona niższa). Miernik pozwala na uzyskanie wyniku bezwzględnej, jak i względnej zawartości wilgoci. Zakres pomiarowy mieści się najczęściej w zakresie od 5 do 30% (dla drewna). W przypadku innych materiałów może być on niższy lub wyższy, co zawsze jest opisywane w specyfikacji danego urządzenia dostarczanego przez producenta. Co warte jeszcze zaznaczenia, pomiar jest najczęściej dokonywany na głębokości ok. 2-2,5 cm (wartość stała), co pozwala na zlokalizowanie niewidocznych gołym okiem ognisk gromadzenia się wilgoci.

Do głównych zalet bezigłowych rejestratorów należy brak konieczności podpowierzchniowego umieszczenia elementów pomiarowych czujnika oraz stosunkowo duża uniwersalność. Minusami są natomiast mniejszy niż w przypadku rozwiązań pionowych zakres pomiarowy oraz brak możliwości oceny głębokości sięgania ognisk wilgoci (pomiar sięga do maksymalnie do głębokości 25 mm).

Słowem zakończenia, wilgotność jest bardzo ważnym parametrem w wielu gałęziach przemysłu. Jej pomiar ma jednak szczególne znaczenie w budownictwie, gdyż niewychwycenie ognisk wilgoci może doprowadzić do rozwoju niebezpiecznej dla zdrowia pleśni oraz znacznego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych danego budynku.

źródło: omnic.pl – termohigrometr

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *