Czy kształt mieszalników laboratoryjnych ma znaczenie w procesie homogenizacji?

Czy ksztalt mieszalnikow laboratoryjnych ma znaczenie w procesie homogenizacji

Czy kształt mieszalników laboratoryjnych ma znaczenie w procesie homogenizacji?

Mieszalniki laboratoryjne to podstawowe urządzenia stosowane na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ich zadaniem jest mieszanie składników w celu otrzymania jednorodnej i homogenicznej mieszaniny oraz usprawnienia procesów wymiany ciepła, a także przyspieszenia zachodzących między nimi reakcji chemicznych. Zastosowanie mieszalników pozwala na przeprowadzenie homogenizacji, czyli połączenie nawet takich składników, które w innych warunkach się nie połączą.

Jakie są rodzaje mieszalników?

Na rynku jest dostępnych kilka rodzajów mieszalników, jednak przed zakupem należy przede wszystkim zastanowić się w jakich warunkach urządzenie będzie pracować, a także – jakie substancje będą homogenizowane. Przy wyborze istotną funkcję pełni mieszadło: to właśnie od niego zależy jakiej konsystencji i jakości produkt otrzymamy. Dodatkowo wszystkie mieszadła różnią się od siebie specyfikacjami: prędkością obrotów (wolnoobrotowe, szybkoobrotowe), mocą i ilością zamontowanych mieszadeł w urządzeniu. Wyróżniamy przede wszystkim mieszadła:

  • kotwicowe,
  • ramowe,
  • propellerowe,
  • wstęgowe,
  • tarczowe.

Kształt mieszalnika i jego znaczenie przy produkcji kosmetyków oraz leków

Mieszalniki wykorzystywane są do uzyskania różnorodnych produktów takich jak: kremy, maści, emulsje, żele, szampony, maskary, szminki, zawiesiny, itd. Każdy z nich będzie różnił się gęstością i lepkością, dlatego należy wybierać mieszalniki w których zastosowane zostały aktualne rozwiązania technologiczne.

W przypadku mieszalnika homogenizującego o kształcie walcowym i elipsoidalnej dennicy, homogenizator powinien być umiejscowiony w centralnym punkcie na dnie zbiornika, tak jak w przypadku mieszalników homogenizujących typu MZUTL lub MZUTS. Jest to najlepsze rozwiązanie. Aby proces homogenizacji przebiegał poprawnie, warto uwzględnić działanie nacisku siły grawitacyjnej w zbiorniku. Na rynku znajdziemy urządzenia, które zostały zaprojektowane tak, aby mieszanie produktów przebiegało równomiernie niezależnie od ich właściwości tj. gęstość czy lepkość. Na rynku znajdziemy również mieszalniki o stożkowy kształcie. Mogłoby się wydawać, że w takim zbiorniku mieszanie produktów będzie wydajniejsze. W przypadku homogenizowania substancji charakteryzujących się dużą lepkością, mieszalniki takie będą mniej efektywne – cyrkulacja gęstych preparatów w przestrzeni góra-dół, dół-góra w stożkowatym zbiorniku jest utrudniona. W efekcie nie uda nam się uzyskać idealnie jednorodnego produktu.

Podsumowanie

Przy wyborze mieszalnika należy pamiętać, że jego kształt może wpływać na jakość uzyskiwanych produktów.  Warto zwrócić również uwagę na rodzaj mieszadła i samo wykonanie mieszalników. Powinny one spełniać wszystkie standardy i wymogi jakościowe regulowane prawem.

Źródło: urlinski.com.pl – zbiornik magazynowy

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *