Wentylacja budynków mieszkalnych – kiedy dokonać przeglądu?

przeglad wentylacji

Wentylacja budynków mieszkalnych – kiedy dokonać przeglądu?

Wentylacja domu jest jedną z ważniejszych instalacji odpowiedzialnych nie tylko za komfort użytkowników domu, ale i ich zdrowie, dlatego musi podlegać obowiązkowej kontroli okresowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane właściciele budynków mieszkalnych są zobowiązani do przeprowadzenia co najmniej jednej w roku kontroli wentylacji. Przegląd powinien wówczas obejmować sprawdzenie szczelności i drożności oraz biegu kanałów wentylacyjnych. Ekspert przeprowadzający kontrolę powinien ponadto przeczyścić i udrożnić przewody wentylacyjne za pomocą specjalistycznego sprzętu do tego przeznaczonego.

Kto może dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej?

Kontroli instalacji wentylacyjnej może dokonać, w pierwszej kolejności, mistrz kominiarski albo osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Kominiarz posiada uprawnienia do sprawdzenia przewodów dymowych oraz przewodów grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych, natomiast osoba z uprawnieniami budowlanymi – do skontrolowania przewodów kominowych, kominów wolnostojących, kominów przemysłowych oraz kominów i przewodów kominowych napędzanych pracą urządzeń mechanicznych.

Co powinna obejmować kontrola przewodu wentylacyjnego?

W zakres prawidłowo przeprowadzonego przeglądu instalacji wentylacyjnej wchodzi:

kontrola stanu instalacji wentylacyjnej oraz przewodów dymowych, spalinowych i kominowych;

– kontrola drożności instalacji wentylacyjnych i kominowych obecnych w obiekcie;

– udrożnienie i czyszczenie wentylacji, przewodów spalinowych, dymowych i kominowych.

Kiedy powinniśmy dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej?

Według przepisów prawa budowlanego na właścicielach budynków mieszkalnych ciąży obowiązek przeprowadzenia co najmniej jednego przeglądu instalacji wentylacyjnej, dymowej i spalinowej rocznie. Jeżeli jednak poza przewidywaną kontrolą zauważymy niepokojące nas objawy mogące świadczyć o nieszczelności lub niedrożności przewodów, możemy wówczas zlecić wykonanie takiego przeglądu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom domu lub mieszkania.

Każda przeprowadzona kontrola powinna być potwierdzona dokumentem poświadczającym jej przeprowadzenie, podpisanym przez specjalistę wykonującego przegląd oraz właściciela budynku.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *