Wszystko o normach dotyczących rękawic i obuwia roboczego

rekawice ochronne

Wszystko o normach dotyczących rękawic i obuwia roboczego

Rękawice ochronne i obuwie robocze mają za zadanie chronić ręce i stopy pracowników. Bywa, że ochrony wymaga jedynie naskórek, na przykład przed drzazgami czy skaleczeniami. Jednak znacznie częściej dłonie narażone są na odpryski groźnych cieczy czy opiłków i metali, a stopy na spadające ciężkie elementy. Jak zawsze, odpowiednia ochrona powinna być dopasowana do warunków i charakteru pracy. Dodatkowo, aby to ułatwić, warto skorzystać z zaleceń ogólnopolskich norm, które regulują wymagania względem rękawic i obuwia roboczego.

Rękawice ochronne

W Polskim ustawodawstwie obecnie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej; weszło ono w życie 21 kwietnia 2018 roku, tym samym uchylając dyrektywę Rady 89/686/EWG. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, rękawice ochronne dzielą się na trzy kategorie, w zależności od potrzeby stopnia ochrony:

 • kategoria I, obejmuje ona rękawice robocze, które mają zastosowanie przy występowaniu minimalnego ryzyka. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim poprawa komfortu pracy. Rękawice tej kategorii nie wymagają atestów i certyfikacji, jednak powinny spełniać wymagania normy EN 420: 2003 Wymogi ogólne dotyczące rękawic ochronnych. Rękawice robocze tego typu chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nie przekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu. Oprócz standardowych rękawic roboczych, do kategorii tej zaliczają się także rękawice do prac gospodarczych, domowych, prac w ogrodzie czy sprzątania
 • kategoria II, obejmuje rękawice, które zapewniają skuteczną ochronę w sytuacji średniego ryzyka. Rękawice te chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, gdyż są odporne na przecięcia, przebicia i tarcie; ażeby było to możliwe, ich parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 388. Oprócz tego rękawice kategorii II chronią przed chemikaliami oraz zimnem i ciepłem, do temperatury 100°C. Do kategorii tej zaliczają się między innymi rękawice antywibracyjne, rękawice dziane powlekane, rękawice skórzane i wzmacniane skórą, jak też rękawice ocieplane
 • kategoria III, to rękawice ochronne zapewniające zabezpieczenie przed poważnymi urazami i zagrożeniami dla życia. Mają one zastosowanie w sytuacjach, w których występuje wysokie ryzyko poważnego i trwałego uszkodzenia dłoni i ręki oraz nieodwracalne szkody na zdrowiu a także zagrożenie życia. Znajdą zastosowanie w pracach z przenośną pilarką łańcuchową, przy wysokim napięciu, z substancjami chemicznymi wysoce agresywnymi, z szkodliwymi czynnikami biologicznymi, z promieniowaniem jonizującym, w środowisku o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C oraz w środowisku o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej

Wszystkie rękawice ochronne powinny spełniać wymagania następujących norm:

 • PN-EN 420+A1:2012 Rękawice ochronne — Wymagania ogólne i metody badań
 • EN 374-1:2003 Ochrona przed substancjami chemicznymi
 • EN ISO 374:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
 • EN 374-2 Rękawice chroniące przed zagrożeniami bakteriologicznymi
 • PN-EN 12477:2005/A1:2007 Rękawice ochronne dla spawaczy
 • PN-EN ISO 10819:2013-12 Drgania i wstrząsy mechaniczne- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora
 • PN-EN 381-7:2002 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych- Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową
 • PN-EN 60903:2006 Prace pod napięciem- Rękawice z materiału izolacyjnego
 • PN-EN 421:2000 Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

Obuwie robocze

Obuwie robocze nie jest tym samym, co obuwie ochronne. Buty robocze nie posiadają typowych cech ochronnych, a ich użytkowanie jest podyktowane wymogami technologicznymi, sanitarnymi, higienicznymi lub potrzebą ochrony własnego obuwia pracowników przed zniszczeniem lub zabrudzeniem. Nie ma więc konkretnych przepisów normalizacyjnych dotyczących tego typu obuwia. Normy dotyczą wyłącznie wymogów stawianych przed obuwiem ochronnym.

Źródło: Glovex – import i dystrybucja BHP

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *