Usługi multimodalne – nowy wymiar transportu towarowego

multimodal 2

Usługi multimodalne – nowy wymiar transportu towarowego

Transport multimodalny, dzięki wykorzystaniu co najmniej dwóch rodzajów spedycji stanowi jedno z najefektywniejszych rozwiązań transportowych. Pozwala na uzyskanie optymalnego czasu realizacji dostawy oraz w znaczny sposób może ograniczyć  jej koszty.

Multimodalne usługi transportowe

Transport multimodalny jest stosunkowo nowym, a jednocześnie bardzo rozwojowym rozwiązaniem w zakresie usług transportowych. W transporcie tym przewóz towarów odbywa się bowiem poprzez wykorzystanie minimum dwóch różnych gałęzi transportu. Usługa transportowa odbywa się na w oparciu o zawartą umowę, na podstawie której towar będący jej przedmiotem oddawany jest w ręce odpowiedniego operatora transportu multimodalnego. Wykorzystanie kilku gałęzi transportu w obrębie jednego przewozu decyduje o niezwykłej elastyczności tego rodzaju usługi. Dzięki niej, usługa transportowa może być dopasowana do indywidualnych wymagań oraz oczekiwań klienta, zarówno pod względem kosztów jak i czasu realizacji dostawy

Transport multimodalny daje możliwość optymalnego usprawnienia procesów składających się na usługi transportowe. Pozwala na to wykorzystanie niemal wszystkich dostępnych metod transportu towarów, a więc transportu morskiego, kolejowego, samochodowego czy lotniczego. Najczęściej metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku przewozów międzynarodowych, nie mniej doskonale sprawdza się także w przewozach międzykontynentalnych. W ten sposób z powodzeniem znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających przewozu towarów na znaczne odległości, a więc na rynkach europejskich, jak i międzykontynentalnych. Usługi multimodalne powszechnie stosowane są w przewozach ładunków z krajów Europy, takich jak Irlandia bądź Hiszpania, do państw WNP. Na trasach tych wykorzystuje się zintegrowane przewozy samochodowe, morskie oraz kolejowe.

Usługi multimodalne w formule door-to-door

Transport multimodalny znajduje szczególne zastosowanie w transportach realizowanych w formule door-to-door (tzw. „od drzwi do drzwi”). System ten polega na kompleksowej obsłudze usług przewozowych od miejsca odbioru przesyłki, aż do miejsca jej odbioru. Pełna odpowiedzialność za przewożony towar spoczywa tutaj na spedytorze, który całkowicie nadzoruje transport od momentu odbioru przesyłki od nadawcy, do momentu bezpośredniego przekazania jej odbiorcy. Usługi transportowe w systemie door-to-door obejmują szereg poszczególnych działań, takich jak niezbędne przeładunki, odprawy celne, ewentualne magazynowanie towaru na trasach, ubezpieczenia czy też nowoczesne systemy monitoringu przesyłki w trakcie transportu. Tak rozbudowany outsourcing usług przewozowych sprawia, że transport multimodalny uznawany jest za najbardziej  efektywny system przewozu towarów.

Zalety transportu multimodalnego

Jedną z głównych zalet transportu multimodalnego jest stosunkowo szybki czas realizacji dostaw. Stosując kombinacje różnego rodzaju spedycji, a więc łącząc transport samochodowy z morskim czy też kontenerowy z kolejowym, istnieje możliwość skrócenia standardowego czasu dostawy towaru nawet o połowę. Wpływa na to przede wszystkim zastosowanie w transporcie znormalizowanych kontenerów, niewymagających niejednokrotnie czasochłonnych przeładunków, a także odpowiednie dopasowanie rodzaju spedycji do terenowych warunków trasy dostawy.

Obok redukcji czasu realizacji dostaw, zastosowanie systemu transportu multimodalnego może wpłynąć na znaczne obniżenie kosztów usług. Czynnik ten odgrywa szczególną rolę w przypadku przedsiębiorców dbających przede wszystkim o konkurencyjność swoich firm w zakresie czasu realizacji dostaw, a jednocześnie szukających rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów z tym związanych. Warto również zaznaczyć, że usługi multimodalne nie ograniczają ilości przewożonych towarów.

Transport multimodalny to także pełne bezpieczeństwo przewożonych towarów.  Transport towarów realizowany jest obszarami wolnymi od wszelkiego rodzaju działań wojennych, głównie za pośrednictwem Nowego Jedwabnego Szlaku. Z kolei wykorzystywane floty transportowe w większości posiadają nowoczesne systemy monitorujące, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku ekspresowych pociągów towarowych.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *