Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o zwrot środków z polisolokaty?

Jakie warunki trzeba spelnic by ubiegac sie o zwrot srodkow z polisolokaty

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o zwrot środków z polisolokaty?

Polisolokaty rekomendowano jako rozwiązanie obarczone minimalnym ryzykiem przy możliwości szybkiego zysku. Chęć poprawienia sytuacji życiowej skłoniła tysiące Polaków do skorzystania z tego produktu. Po latach okazało się, że był to poważny błąd. Dziś, jeśli chcemy odzyskać pieniądze zajęte przez firmy ubezpieczeniowe, konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Polisolokaty

Polisolokaty to umowy ubezpieczeniowe zawierane z funduszem kapitałowym. Polisolokata to umowa mieszana zawierająca elementy modelu umowy ubezpieczeniowej na życie oraz te charakterystyczne dla umów, które skupione są na inwestowaniu kapitału. Klient zobowiązany jest do wpłaty regularnych składek, najczęściej w jednomiesięcznych odstępach. Środki te firma inwestuje w fundusze inwestycyjne.

Polisolokaty opierały się na tym, iż klient wpłacający swoje pieniądze na specjalne konto po pewnym czasie będzie mógł je wypłacić w kwocie powiększonej o zyski z inwestycji. Niestety w praktyce cały zysk przejmowały towarzystwa ubezpieczeniowe, tłumacząc na ogół, iż jest to związane z ponoszonymi przez nie kosztami.

Opłata likwidacyjna

Świadczenie wykupu nazywane inaczej opłatą likwidacyjną to opłata pobierana przez firmy ubezpieczeniowe w chwili, w której klient wypowiada umowę polisolokaty. Osoby, które zdecydowały się na otwarcie polisolokaty i nie zauważyły na swoim koncie sugerowanego zysku, poczuły się oszukane i rozwiązały umowy z firmami ubezpieczeniowymi. W praktyce nie było to łatwe, gdyż wspomniane firmy zatrzymywały dla siebie znaczną część pieniędzy wpłaconych na konto przez użytkownika. W efekcie poszkodowani, którzy uiszczali regularnie składki, mogli liczyć na odzyskanie raptem od kilku to kilkudziesięciu procent całej kwoty. Nierzadko 100% pieniędzy zgromadzonych na polisolokacie przechodziło na rzecz firmy ubezpieczeniowej. W ten sposób klienci nie tylko nie zarabiali, ale w krótkim czasie mogli stracić całe oszczędności. Ta nieuczciwa praktyka zwróciła uwagę prokuratury. Dzięki temu każdy, kto poczuł się oszukany, może zwrócić się podmiotów zewnętrznych takich jak firmy windykacyjne, które zgodnie z postanowieniami sądu pomogą nam odzyskać należne pieniądze.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie kroki podjąć?

Aby odzyskać pieniądze z polisolokaty należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Dopiero gdy firma ubezpieczeniowa zwróci nam pieniądze pomniejszone o opłatę likwidacyjną, możemy dochodzić zwrotu pobranych środków na drodze sądowej. Sądy najczęściej orzekają na korzyść poszkodowanych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oficjalnie potępił polisolokaty. Urząd nakłada na banki oraz firmy ubezpieczeniowe kary wynikające z naruszenia obowiązku informacyjnego. Praktyki stosowane podczas przedstawiania oferty miały na celu wprowadzenie dezinformacji na temat umowy oraz przekonanie klienta o szybkim, bezpiecznym zarobku.

Firmy windykacyjne – pomoc w egzekucji pieniędzy

Osobom poszkodowanym przez firmy ubezpieczeniowe przychodzą z pomocą firmy specjalizujące się w egzekucji należnych środków. Pracownicy firmy windykacyjnej przeanalizują umowę polisolokaty zawartą z agencją ubezpieczeniową i stwierdzą, jak duże jest prawdopodobieństwo odzyskania środków. Pomogą również dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli nie chcemy brać udziału w skomplikowanej procedurze, możemy rozważyć również możliwość odsprzedania polisolokaty firmie windykacyjnej.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *